AN-EL, Operation Clean Sweep Sertifikası ile Çevre Duyarlılığını Artırdı
Mart 2022

AN-EL Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri San A.Ş., Plastik tanecik ve tozlarının çevreye karışmasını önlemek amacıyla Operation Clean Sweep kılavuz belgelerinde yer alan hedeflere ulaşma yolundaki kararlı adımları nedeniyle PAGEV tarafından OCS Sertifikası ile belgelendirilmiştir. AN-EL, ISO 14001 Çevre yönetim sistemine ek olarak, OCS hareketine uygun işleyişle, 12 yıldır katılımcısı olduğu UN Global Compact ilkelerine paralel hareketle, küresel vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Dünyamızda yaşayan canlıları tehdit eden plastiklerin artan varlığı bir endişe yaratıyor. Plastik atıkları toprağa, su yollarına ve nihayetinde okyanusa ulaşarak küresel kirliliğe katkıda bulunuyor. Plastik atıkların çoğu, yanlış yönetilen atıklardan kaynaklanmaktadır. Mikro plastiklerin bu çevresel soruna etkisinden dolayı Deniz bilimcileri, kuşların, kaplumbağaların ve balıkların sağlıklarına zararlı ve hatta ölümcül olabilecek çok çeşitli plastik nesneleri yediklerini daha sık bildirmektedirler. Bu atığın büyük çoğunluğu (%80) karadan kaynaklanmaktadır. Bu öğelerin çoğu, potansiyel olarak dikkatsizce atılan veya kasıtsız olarak kaybedilen kullanılmış tüketim mallarının atık haline dönülmesidir.

Bununla birlikte, bu atıkların bir kısmı, plastik ürünlere dönüştürülecek olan peletlerden (plastik tanecikler) oluşur. Tüketiciler, kullanılmış ürünlerin uygun şekilde imha edilmesinden sorumlu olmakla birlikte, plastik endüstrisi kendi payına, işlediği ürünlerin, yani plastik peletler, pullar ve tozların muhafazasını sağlamalıdır. Clean Sweep® Operasyonu (OCS), özellikle su akışlarına ve deniz ortamına bu parçacıkların deşarjını önlemeyi amaçlar.

OCS, peletlerin çevreye yayılmasını önlemek için belirlenen kurallar ve uygulamalar zinciridir. Plastik peletler evsel atık değildir. Onlar hammaddedir. Doğal yaşam alanlarının dışında tutulmaları gerekir.

AN-EL olarak, faaliyetlerimizde çevre, güvenlik ve kalite yönetimi ilkeleri uygulanırken, iş akışı boyunca farklı aşamalarda oluşabilecek pelet kaybını önlemek için bir yönetim sistemi oluşturulmuştur.  Riskler, belirlenip ve önlemler alınmıştır. Doğal hayata ve tüm canlıların yaşama hakkına saygı duyuyoruz.

Üye Girişi