TÜRKBESD tarafından hazırlanmış olan Beyaz Eşya Sektör Raporu, TÜRKBESD işbirliğiyle BEYSAD üyeleri ile paylaşıldı
7 Nisan 2021

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) geçtiğimiz aylarda sektörümüz için faydalı ve önemli veriler içeren Beyaz Eşya Sektörü-Geleceği Şekillendirmek” Raporunu hazırlamış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank teşrifleri ile kamuoyu ile paylaşmıştı.
 
Raporun yan sanayi ağırlıklı yönü ile bir kez de üyelerimiz ile paylaşılmasının faydalı olacağı kanaati ile 7 Nisan 2021 Çarşamba günü 14.00-15.00 saatleri arasında TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer’in de aramızda olduğu online ortak bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir’in “Hoşgeldiniz Konuşması” ile başladı. Özaydemir, “Sektördeki tüm paydaşların koordinasyonu için bütünleşik plan olarak yol gösterici bir rapor; güncel global ve sektörel trendlerin özeti ile kamu iletişim için kritik önemi olan bir çalışma; yan sanayi ve ekosistem vurgusu mutluluk verici…”  konu başlıklarını öne çıkardı. BEYSAD'ın Özyeğin Üniversite ve TÜSİAD işbirliği ile AB IPA fonu kapsamında Sanayi Bakanlığı Rekabetçi Sektörler desteği ile kurmakta olduğu Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi'nin raporda vurgulanan dijitalizasyon ve Ar-Ge önceliklerine ciddi katkı yapacağı öngörüldü ve rapordaki önerilerin ortak takibinin yapılması için hazır oldukları vurgusunu yaptı.
 
TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer ise BEYSAD yönetimine hayırlı olsun dileklerine ek olarak, üyelerimizin önemine ve yapılan önemli iş ve işbirliklerinin faydalarına ilişkin altını çizerek başladı konuşmasına. Rapora ilişkin bilgilendirmelerine ek olarak 2 önemli konunun altını çizdi; AB Yeşil Mutabakatı ve Dijitalizasyon ile Veri Güvenliği…
 
Etkinlikte son olarak Rapor Danışmanı Gökçe Tabak, rapora ilişkin bilgilendirme yaptı ve özellikle yan sanayi ağırlıklı bölümleri aktardı. Sunumunda 3 konuyu öne çıkardı; tedarik zinciri, sanayide dijital dönüşüm ve AB Yeşil Mutabakat…
 
Beyaz Eşya Yardımcı Sanayilerinin başlıca katkıları olarak da şu konular aktarıldı;

  • Beyaz eşya sektörünün sürdürülebilirliğine,

Tedarik zincirinin verimliliğine
Yerlileşme oranının yükselmesine ve dolayısıyla dış kaynaklı tedarik risklerin azaltılmasına,
İstihdam oluşturarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

  • 13-15 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen ‘Arama Konferansı’ çıktısı olarak “Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi” yayımlanmıştır. Bu belgede, beyaz eşya yardımcı sanayisinin geleceği, o geleceği ortaya çıkaracak yaratıcı stratejiler ve sektörü bekleyen riskler tespit edilmiştir. 

Rapor çalışması ile birlikte çıkan sonuçlara bağlı olarak yan sanayi firmalarına önemli önerilerde bulunuldu;
 
ÖNERİ 1; Yardımcı Sanayinin Ar-Ge Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Yardımcı sanayi firmalarının Ar-Ge Yetkinlik Haritaları’nın oluşturulması, Teknoloji Olgunluk Seviyeleri ve Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyeleri’nin belirlenmesi,
 
ÖNERİ 2; Dijital Dönüşüm Yatırım Desteği Dijital dönüşüm için sermaye birikiminin veya yatırım iştahının az olduğu yardımcı sanayinin yatırımlarına destek verilmesi,
 
ÖNERİ 3; Dijital Dönüşüm Yetkinlik Geliştirme Beyaz Eşya yardımcı sanayiye dönük KOSGEB destekli dijital dönüşüm yetkinlik geliştirme programları oluşturulması,
 

Yaklaşık 50 kişilik katılımla gerçekleşen etkinliğe ilgi gösteren üyelerimize teşekkür ederiz ve başka etkinliklerimizde görüşebilmeyi dileriz.

BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği) olarak 2021 yılında da pandemi sürecinin başından bu yana yapmakta olduğumuz online toplantı programlarımıza devam ediyoruz. Üyelerimiz için özenle konu başlıkları ve yetkin konuklar temin etmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda her zaman görüş ve önerilerinize açık olduğumuzu hatırlatmak isteriz.

Üye Girişi